Sözel / Poster Bildiri

Kongreye derleme ve araştırma türünde çalışmalar kabul edilecektir.

Bütün bildiriler çift kör hakem (double blind reviewing) süreciyle değerlendirilmektedir.

Çalışmalar sözel bildiri ya da poster bildiri olarak değerlendirilecektir.

Sözel/Poster Bildiriler; 1.Giriş, 2.Amaç, 3.Yöntem, 4.Bulgular, 5.Tartışma ve Sonuç, 6.Anahtar Sözcükler (Anahtar sözcükler; ilk harf büyük, her kelime arası virgül olacak şekilde en fazla 5 kelime olarak yazılmalıdır) kısımlarından oluşmalıdır.

Özetler sadece internet sitesinden kabul edilecektir. Lütfen web sitesindeki özet gönderme panelini kullanınız.

Özet bildiriler belirtilen kurallar çerçevesinde İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır.

Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır. 12 punto şeklinde olmalıdır. Tüm bildiri içerisindeki yazı karakteri TIMES NEW ROMAN ile yazılmalıdır.

Bildiri Özeti yukarıdaki başlıklar altında anahtar sözcükler hariç en fazla 300 kelime ile sınırlandırılmalı ve Times New Roman yazı karakteri, 12 punto, metin iki yana yaslı, satır aralığı 1.5 olarak düzenlenmelidir.

Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazar isminin altı çizilmelidir ve o yazarın mutlaka kayıt olması gerekmektedir.

Bildirilerde ismi bulunan diğer yazarların kurum bilgileri ve mail adresleri bildiri başlığı altında sunulmalıdır.

Sunulan bildirilere kongre sonrasında kongrenin web sitesinden “PDF” formatında yayımlanacak olan Kongre Kitabından ulaşılabilecektir.

Kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi sunulmayan bildiriler Kongre Kitabında yer almayacaktır.

Tüm katılımcılar kongremize göndermiş oldukları çalışmalardan sorumlu ve yükümlüdür. Oluşabilecek etik, hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak yazarlara aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar.

Kongremize gönderilen çalışmaların daha önce bir başka kongrede sunulmamış ve/veya yayınlanmamış olması şartı aramaktadır.

Tam metin yazım kuralları için tıklayınız.

Örnek özet bildiri formatı için tıklayınız.

Örnek tam metin bildiri formatı için tıklayınız.


ÖNEMLİ TARİHLER
09 Mayıs 2022
Bildiri Gönderimi Başlangıç
30 Eylül 2022
Bildiri Gönderimi Son Gönderim
10 Ekim 2022
Kayıt Ücreti Yatırılması Son Tarih
24-28 Ekim 2022
Tam Metin Bildiri Gönderimi
21-23 Ekim 2022
Kongre Tarihi
25 Kasım 2022
Kongre Kitabının Yayınlanması

Önemli Not: Katılımcılarımızdan bildiriler öncelikle özet metin şeklinde kabul edilecek ve çalışmalar ilgili hakemlerimizce bu özet metinler üzerinden değerlendirilecektir.

Zorunlu olmamakla beraber çalışmalarını tam metin olarak da yayınlatmak isteyen katılımcılarımız için bildiri gönderim sistemi kongre bitiminde; 24-28 Ekim 2022 arasında aktifleşecek ve yine sistem üzerinden tam metinler belirtilen süre zarfı içerisinde yüklenebilecektir. Söz konusu tarihlerden (24-28 Ekim 2022) önce ya da sonra tam metin bildirileriniz kabul edilemeyecektir.