28-30 Kasım 2019
International Young Researchers Student Congress
Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi
Burdur, TÜRKİYE
Sözel / Poster Bildiri

Kongreye derleme ve araştırma türünde çalışmalar kabul edilecektir.

Çalışmalar sözel bildiri ya da poster bildiri olarak değerlendirilecektir.

Sözel/Poster Bildiriler; 1.Giriş, 2.Amaç, 3.Yöntem, 4.Bulgular, 5.Tartışma ve Sonuç, 6.Anahtar Sözcükler (Anahtar sözcükler; ilk harf büyük, her kelime arası virgül olacak şekilde en fazla 5 kelime olarak yazılmalıdır) kısımlarından oluşmalıdır.

Özetler sadece internet sitesinden kabul edilecektir. Lütfen web sitesindeki özet gönderme panelini kullanınız.

Özet bildiriler belirtilen kurallar çerçevesinde İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır.

Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır. 12 punto şeklinde olmalıdır. Tüm bildiri içerisindeki yazı karakteri TIMES NEW ROMAN ile yazılmalıdır.

Bildiri Özeti yukarıdaki başlıklar altında anahtar sözcükler hariç en fazla 300 kelime ile sınırlandırılmalı ve Times New Roman yazı karakteri, 12 punto, metin iki yana yaslı, satır aralığı 1.5 olarak düzenlenmelidir.

Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazar isminin altı çizilmelidir ve o yazarın mutlaka kayıt olması gerekmektedir.

Bildirilerde ismi bulunan diğer yazarların kurum bilgileri ve mail adresleri bildiri başlığı altında sunulmalıdır.

Sunulan bildirilere kongre sonrasında kongrenin web sitesinden “PDF” formatında yayımlanacak olan Kongre Kitabından ulaşılabilecektir.

Kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi sunulmayan bildiriler Kongre Kitabında yer almayacaktır.

Tüm katılımcılar kongremize göndermiş oldukları çalışmalardan sorumlu ve yükümlüdür. Oluşabilecek etik, hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak yazarlara aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar.

Kongremize gönderilen çalışmaların daha önce bir başka kongrede sunulmamış ve/veya yayınlanmamış olması şartı aramaktadır.

Tam metin yazım kuralları için tıklayınız.


ÖNEMLİ TARİHLER
08 Temmuz
Bildiri Gönderimi Başlangıç
08 Kasım 23:59
Bildiri Gönderimi Son Gönderim
12 Kasım
Kayıt Ücreti Yatırılması Son Tarih
28 Kasım
Bildirisiz Katılım Ücreti Yatırılması Son Tarih
08 Aralık
Tam metin (İsteğe Bağlı) Son Gönderim Tarihi
18 Aralık
Kongre Kitabının Yayınlanması
28-30 Kasım
Kongre Tarihleri