28-30 Kasım 2019
International Young Researchers Student Congress
Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi
Burdur, TÜRKİYE
Ödüller

Sözel Bildiri

Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri temel alanlarında en iyi 3’er çalışmaya verilmektedir.

Bu Ödül; seçimi yapılırken bilimsel içerik olarak umut vaat eden ve ulusal/uluslararası bir dergide yayınlanma potansiyeli olan araştırma bildirilerine verilmektedir.

Bu ödül alanında Derleme çalışmaları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Poster Bildiri

Bu ödül; Temel alan ve araştırma/derleme ayırımı yapılmaksızın toplam 3 adet çalışmaya; özgünlüğü, içeriği ve şekilsel dizaynı göz önünde bulundurularak seçilmektedir.

Genel Bilgiler

Ödül almaya hak kazanan bildiriler Ödül Kurulu tarafından seçilir.

Ödül alan çalışmalara belgeleri Kongre Gala Töreni sırasında verilir.

Ödül Kurulu başvuru sayısını ve/veya çalışmaları yetersiz bulursa o alanda ödül vermeme yetkisine sahiptir.


ÖNEMLİ TARİHLER
08 Temmuz
Bildiri Gönderimi Başlangıç
08 Kasım 23:59
Bildiri Gönderimi Son Gönderim
12 Kasım
Kayıt Ücreti Yatırılması Son Tarih
28 Kasım
Bildirisiz Katılım Ücreti Yatırılması Son Tarih
08 Aralık
Tam metin (İsteğe Bağlı) Son Gönderim Tarihi
18 Aralık
Kongre Kitabının Yayınlanması
28-30 Kasım
Kongre Tarihleri