Ödüller

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Sağlık Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Üçüncülük Ödülü" almaya layık görülen: “A PRELIMINARY STUDY: THE EFFECTS OF RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC AND PULSED MAGNETIC FIELD ON CAROTID ARTER ISCHEMIA INDUCED BRAIN INJURY” adlı çalışmalarıyla; Rümeysa TANER, Halil AŞCI, Dinçer UYSAL, Sanem AŞCI, Melike DOGAN ÜNLÜ, Selçuk ÇÖMLEKÇI, Özlem ÖZMEN

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Sağlık Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "İkincilik Ödülü" almaya layık görülen: “DUCHENNE MUSKULER DİSTROFİLİ HASTALARDA MOTOR VE KOGNİTİF İKİLİ GÖREVİN FONKSİYONEL MOBİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ” adlı çalışmalarıyla; Fatma Özden ACAROL , Dilan SAVAŞ, Merve KURT, Tülay TARSUSLU , Uluç YİŞ

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Sağlık Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" almaya layık görülen: “DEPREMİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MENTAL SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ” adlı çalışmalarıyla; Miray GÜNGÖR, Hüseyin KELEŞ, Simge GÖÇER, Seda Cansu YENİĞÜN, Bahar AKSOY

Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Eğitim Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Üçüncülük Ödülü" almaya layık görülen: “ASSESSMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TO SCIENCE COURSES BASED ON SELECTED VARIABLES” adlı çalışmalarıyla; Tuğçe POLAT, Çiğdem KARABACAK ATAY

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Eğitim Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "İkincilik Ödülü" almaya layık görülen: “SÜSPANSİYON ANTRENMANLARININ YAŞLI BİREYLERDE FİZİKSEL FONKSİYON BİLEŞENLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ” adlı çalışmalarıyla; Fatma ÇAKAR, Gülşah ŞAHİN

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Eğitim Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" almaya layık görülen: “ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ OKUMA BECERİLERİNE ETKİSİ: İLKOKUL 4. SINIF ÖRNEĞİ” adlı çalışmalarıyla; Serhat DİNDAŞ, Murat İNCE

Fen Bilimleri Temel Alanı

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Fen Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Üçüncülük Ödülü" almaya layık görülen: “İNSAN FİBROBLAST HÜCRELERİNDEN UYARILMIŞ PLURİPOTENT KÖK HÜCRELERİN ELDESİ” adlı çalışmalarıyla; Hanife Sevgi Varlı Ma, Meryem YILDIRIM, Nelisa TÜRKOĞLU

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Fen Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "İkincilik Ödülü" almaya layık görülen: “TRAJECTORY TRACKING CONTROL OF UAV QUADROTOR WITH MODEL PREDICTIVE CONTROL VIA LINEAR PARAMETRIC VARIABLE APPROACH” adlı çalışmalarıyla; Mücahit DEMİRCİOĞLU, Elbrus M. CAFEROV

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Fen Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" almaya layık görülen: ““tRNA METİLTRANSFERAZ MAYA MUTANTLARININ FARKLI TUZ STRESİ KOŞULLARINDA BÜYÜME KARAKTERİSTİKLERİNİN TESPİT EDİLMESİ” adlı çalışmalarıyla; Ayşe Ayça KORKMAZ, Batuhan Görkem İREZ, Sanem VURAL , Sinem CEYLAN, Mehmet TARDU

Sosyal Bilimler Temel Alanı

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Sosyal Bilimler Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Üçüncülük Ödülü" almaya layık görülen: “COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN ÖZEL MARKALI ÜRÜNLERE YÖNELİK EĞİLİMLERİ: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME” adlı çalışmasıyla; Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ, Özlem KELOĞLU

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Sosyal Bilimler Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "İkincilik Ödülü" almaya layık görülen: “NARRATİVE TERAPİ TEMELLİ GRUP PROGRAMININ EVLİ BİREYLERİN EVLİLİK DOYUMU DÜZEYLERİNE ETKİSİ” adlı çalışmalarıyla; Senanur KULOĞLU, Mehmet DİNÇ

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Sosyal Bilimler Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" almaya layık görülen: “ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YÖNELİK ÖZEL SEKTÖRDE BİR ARAŞTIRMA” adlı çalışmalarıyla; Ayşe Nur BEHİÇ, Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKYOL

Poster Bildiri

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda en iyi poster bildiri "Üçüncülük Ödülü" almaya layık görülen: “EGZERSİZ YAŞININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ” adlı çalışmasıyla; Rıdvan ŞAHİN , Mert KAYHAN

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda en iyi poster bildiri "İkincilik Ödülü" almaya layık görülen: “BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DIŞA DÖNÜKLÜK VE NEVROTİZM ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYAN BİREYLERDE KAYGI VE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ” adlı çalışmalarıyla; Diren ZORLU, Melike CEYLAN

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda en iyi poster bildiri "Birincilik Ödülü" almaya layık görülen: “INTERFACIAL PROPERTIES OF CHICKPEA PROTEIN ISOLATES & STABILIZED EMULSION FORMATION” adlı çalışmalarıyla; Cansu OLCAY, Ibrahim Gokce ERDEM, Asli Can KARACA , Mehmet AK

Jüri Özel Ödülü

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda "Jüri Özel Ödülü" almaya layık görülen: “ORAL MAGNEZYUM TEDAVİSİ ALAN POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA DNA HASARI VE İLİŞKİLİ ADİPOKİNLER” adlı çalışmalarıyla; Ali Kemal ZİREK, İsmail ÇELİK, Murat ALAY, Halil İbrahim AKBAY

Kongreye yolladığınız çalışmalarınızı “Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde olan dergide değerlendirebilme imkanı bulabileceksiniz. Özellikle araştırma makalelerinizi dergi yazım kurallarına göre düzenleyerek aşağıda verilen dergi sistemi üzerinden yükleyebilir ve ayrı bir hakem süreci sonrasında yayımlatabilirsiniz. Dergiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;
Sağlık Bilimlerinde Disiplinler Arası Etkileşim Dergisi
(https://www.sabded.org)


ÖNEMLİ TARİHLER
6 Mayıs 2024
Bildiri Gönderimi Başlangıç
27 Eylül 2024
Bildiri Gönderimi Son Gönderim
30 Eylül 2024
Kayıt Ücreti Yatırılması Son Tarih
10-12 Ekim 2024
Kongre Tarihi
14-21 Ekim 2024
Tam Metin Bildiri Gönderimi
18 Aralık 2024
Kongre Kitabının Yayınlanması

Önemli Not: Katılımcılarımızdan bildiriler öncelikle özet metin şeklinde kabul edilecek ve çalışmalar ilgili hakemlerimizce bu özet metinler üzerinden değerlendirilecektir.

Zorunlu olmamakla beraber çalışmalarını tam metin olarak da yayınlatmak isteyen katılımcılarımız için bildiri gönderim sistemi kongre bitiminde; 28-31 Ekim 2024 arasında aktifleşecek ve yine sistem üzerinden tam metinler belirtilen süre zarfı içerisinde yüklenebilecektir. Söz konusu tarihlerden (28-31 Ekim 2024) önce ya da sonra tam metin bildirileriniz kabul edilemeyecektir.