Ödüller

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Sağlık Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Üçüncülük Ödülü" almaya layık görülen: “BİR KÖPEKTE ALİMENTER LENFOMA OLGUSU” adlı çalışmalarıyla Melike ALTINTAŞ, Zafer ÖZYILDIZ, Nuri MAMAK, Volkan İPEK, Ramazan YILDIZ, Aybars AKAR

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Sağlık Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "İkincilik Ödülü" almaya layık görülen: “EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PATIENT-PHYSICIAN INTERVIEW SKILLS AND CLINICAL REASONING TRAININGS” adlı çalışmalarıyla Sebahat ULUSAN, Mukadder İnci BAŞER KOLCU, Giray KOLCU

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Sağlık Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" almaya layık görülen: “MEASUREMENT OF BIOPHYSICAL DATA WITH THE NEWLY DEVELOPED "HEARTOGRAM" DEVICE” adlı çalışmalarıyla; Shams HASANLI, Turgay SEFERLI, Nida TURGUTELI, Enes AKYÜZ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Eğitim Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Üçüncülük Ödülü" almaya layık görülen: “OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNDE DUYU EĞİTİMİ KAVRAMI” adlı çalışmalarıyla; Feyza Nur ÇETİN, Hacer TEKERCİ

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Eğitim Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "İkincilik Ödülü" almaya layık görülen: “PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ” adlı çalışmalarıyla; Kevser BALTACI, Feride ERSOY

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Eğitim Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" almaya layık görülen: “THE LEVEL OF ACQUISITION FOR THE CONCEPT TAUGHT IN 6TH GRADE SOCIAL STUDIES” adlı çalışmalarıyla; Barış DOĞRUKÖK, Cengiz DÖNMEZ

Fen Bilimleri Temel Alanı

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Fen Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Üçüncülük Ödülü" almaya layık görülen: “FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK ÖĞRENME VE ÖĞRETME ÖZ-YETERLİKLER” adlı çalışmalarıyla; Hilal DURMUŞ, Nilüfer DİDİŞ KÖRHASAN

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Fen Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "İkincilik Ödülü" almaya layık görülen: “YAPAY ZEKÂ YAKLAŞIMLARIYLA GÜN ÖNCESİ GÜNEŞ IŞINIMI TAHMİNİ” adlı çalışmalarıyla; Buğra GÜZEL, Ersan OKATAN, İsmail KIRBAŞ

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Fen Bilimleri Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" almaya layık görülen: “CANDIDA RUGOSA LİPAZ’IN ÜRETİMİ, SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU” adlı çalışmalarıyla; Mediha GÜMÜŞ, Hafize Merve KESTEK, Büşra ALTINIŞIK, Özge ÇAĞLAR, Elif ÖZYILMAZ

Sosyal Bilimler Temel Alanı

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Sosyal Bilimler Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Üçüncülük Ödülü" almaya layık görülen: “TASVİR SANATLARI PERSPEKTİFİNDE MATRAKÇI NASUH’UN TOPOGRAFİK RESSAMLIĞI” adlı çalışmasıyla; Mehtap ARAZ, Selda MANT MENAY

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Sosyal Bilimler Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "İkincilik Ödülü" almaya layık görülen: “MÜŞTERİ VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ MARKA DENEYİMİ ÜZERİNDE ETKİSİ: KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA” adlı çalışmalarıyla; Ramazan GÜNDEM, Barış ŞABAHAT

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Sosyal Bilimler Temel Alanında, en iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" almaya layık görülen: “İnşacı Perspektiften Türk Birliği’nin Kurulması” adlı çalışmalarıyla; Neslihan ULU, Serdar YILMAZ

Poster Bildiri Ödülleri

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda en iyi poster bildiri "Üçüncülük Ödülü" almaya layık görülen: “DİŞİ KÖPEKLERDE SEKSÜEL SİKLUSLARIN FARKLI DÖNEMLERİNDE İKİ FARKLI VAJİNAL SİTOLOJİ BOYAMA YÖNTEMİ İLE HIZLI PROGESTERON TESTİNİN” adlı çalışmalarıyla; Birol Can EREN, İbrahim TAŞAL

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda en iyi poster bildiri "İkincilik Ödülü" almaya layık görülen: “KEDİDE DİPROSOPUS OLGUSU” adlı çalışmalarıyla; Mehmet YILDIZ, Cansu GÖKTEPE, Büşra YILDIZ, Gökhan BOZKURT

Kongre Ödül Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda en iyi poster bildiri "Birincilik Ödülü" almaya layık görülen: “MOLİBDEN SÜLFÜR VE FOTOKATALİTİK HİDROJEN ÜRETİM UYGULAMALARI” adlı çalışmalarıyla; Eren SOYLU, Fatmanur DOĞANAY, Gizem YANALAK, Emre Aslan, İmren HATAY PATIR


ÖNEMLİ TARİHLER
09 Mayıs 2022
Bildiri Gönderimi Başlangıç
30 Eylül 2022
Bildiri Gönderimi Son Gönderim
10 Ekim 2022
Kayıt Ücreti Yatırılması Son Tarih
24-28 Ekim 2022
Tam Metin Bildiri Gönderimi
21-23 Ekim 2022
Kongre Tarihi
25 Kasım 2022
Kongre Kitabının Yayınlanması

Önemli Not: Katılımcılarımızdan bildiriler öncelikle özet metin şeklinde kabul edilecek ve çalışmalar ilgili hakemlerimizce bu özet metinler üzerinden değerlendirilecektir.

Zorunlu olmamakla beraber çalışmalarını tam metin olarak da yayınlatmak isteyen katılımcılarımız için bildiri gönderim sistemi kongre bitiminde; 24-28 Ekim 2022 arasında aktifleşecek ve yine sistem üzerinden tam metinler belirtilen süre zarfı içerisinde yüklenebilecektir. Söz konusu tarihlerden (24-28 Ekim 2022) önce ya da sonra tam metin bildirileriniz kabul edilemeyecektir.