28-30 Kasım 2019
International Young Researchers Student Congress
Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi
Burdur, TÜRKİYE

ÖNEMLİ TARİHLER
08 Temmuz
Bildiri Gönderimi Başlangıç
18 Ekim
Bildiri Gönderimi Son Gönderim
01 Kasım
Kayıt Ücreti Yatırılması
18 Aralık
Kongre Kitabının Yayınlanması
28-30 Kasım
Kongre Tarihleri