Sıkça Sorulan Sorular

Sevgili katılımcılar; “5th International Young Researchers Student Congress” (IYSRC 2023) (5. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresinde) sizlerle daha iyi iletişim kurmak, soru ya da problemlerinize daha da hızlı çözümler üretmek adına “Sıkça Sorulan Sorular” bölümümüzü incelemenizi rica ediyoruz.

Kongrenize kimler katılım sağlayabilir ?
IYRSC 2023: Kongremize Önlisans-Lisans ve Lisansüstü-Doktora öğrencileri ile Akademisyenlerimiz katılabilecektir.

Kongreye Hocalar da katılabilir mi ya da çalışmalarda isimleri yer alabilir mi?
IYRSC 2023: Kongremizde Hocalarımızı da aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Kongreniz Uluslararası kongre kriterlerini sağlayacak mı?
IYRSC 2022: En az 5 farklı ülkeden katılım sağlanacağından uluslararası kongre kriterlerini sağlayacaktır.

Kongrede bildiri kitabı yayınlanacak mı ve tam metin bildiri kabul edilecek mi ?
IYRSC 2023: Kongre bitiminde Ana sayfamızda “Kongre Kitabı” yayınlanacaktır. Tam metin bildiri yüklemek isteyen katılımcılarımız; tam metinlerini isteğe bağlı olarak yükleyebilirler. Bildirileriniz kongre kitabında poster ve sözlü olmak üzere 2 bölüm halinde özet metin ve tam metin olarak basılacaktır. Kongre kitabı yayınlanma tarihi ana sayfamızda önemli tarihler bölümünde ilan edilmiştir.

Kongre alanında kayıt olarak kongreye katılabilir miyiz ?
IYRSC 2023: Kongre fuaye alanımızda bulunan kayıt masamızdan kayıt yaptırarak kongreye katılım (Katılımcı olarak; poster yada sözlü bildiri sunum programına dahil edilemeyecektir.) sağlayabilirsiniz.

Kendi sunacağım bildirimden hariç diğer bazı katılımcıların bildirilerinde yazar olarak ismim bulunmaktadır. Bunun için bir sınır var mı ya da diğer çalışmalar için ekstra ücret ödemem gerekiyor mu ?
IYRSC 2023: Başka kayıtlı katılımcıların çalışmalarında da isminiz yer alabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir, ekstra ücret ödemenize gerek yoktur.

Sisteme yüklemiş olduğum bildirimde bazı hatalarım (yazar unutulmuş, adres bilgisi değişikliği, metin içindeki hatalar vs..) olduğunu tespit ettim, düzeltme şansım var mı ?
IYRSC 2023: Bildiri gönderim sistemimize kayıt olduğunuz mail adresi ve şifre ile giriş yaparak KABUL alana kadar gerekli düzeltmeleri yapabileceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz.

Kongre kaydı iptalinde yatırılan ücreti geri alabiliyor muyuz ?
IYRSC 2023: Belli şartlar ve belirtilen tarihler kapsamında geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye ana sayfamızdaki “Kayıt” bölümünden ulaşabilirsiniz. Ücret iadesi kongre bitiminde yapılmaktadır.

Akademik teşvik kriterleri sağlamakta mıdır ?
IYRS 2023: Kongremiz uluslararası kongre statüsündedir, fakat mevcut akademik teşvik kriterlerini karşılamamaktadır.

Kongreye kaç adet bildiri ile katılabilirim ve bunların dağılımında bir kural var mı ?
IYRSC 2023: Bir katılımcının toplam 1 (Bir) adet bildiri sunma hakkı vardır. Katılımcılarımız çalışmalarını ister poster bildiri ister sözel bildiri şeklinde sunabilecektir. Birden fazla bildiri sunmak isteyen katılımcılarımız kongre kayıt sayfasında bulunan ek ücret karşılığında bildiri sunabileceklerdir.

Kongreye yolladığınız çalışmalarınızı “Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde olan dergide değerlendirebilme imkanı bulabileceksiniz. Özellikle araştırma makalelerinizi dergi yazım kurallarına göre düzenleyerek aşağıda verilen dergi sistemi üzerinden yükleyebilir ve ayrı bir hakem süreci sonrasında yayımlatabilirsiniz. Dergiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;
Sağlık Bilimlerinde Disiplinler Arası Etkileşim Dergisi
(https://www.sabded.org)


ÖNEMLİ TARİHLER
6 Mayıs 2024
Bildiri Gönderimi Başlangıç
27 Eylül 2024
Bildiri Gönderimi Son Gönderim
30 Eylül 2024
Kayıt Ücreti Yatırılması Son Tarih
10-12 Ekim 2024
Kongre Tarihi
14-21 Ekim 2024
Tam Metin Bildiri Gönderimi
18 Aralık 2024
Kongre Kitabının Yayınlanması

Önemli Not: Katılımcılarımızdan bildiriler öncelikle özet metin şeklinde kabul edilecek ve çalışmalar ilgili hakemlerimizce bu özet metinler üzerinden değerlendirilecektir.

Zorunlu olmamakla beraber çalışmalarını tam metin olarak da yayınlatmak isteyen katılımcılarımız için bildiri gönderim sistemi kongre bitiminde; 28-31 Ekim 2024 arasında aktifleşecek ve yine sistem üzerinden tam metinler belirtilen süre zarfı içerisinde yüklenebilecektir. Söz konusu tarihlerden (28-31 Ekim 2024) önce ya da sonra tam metin bildirileriniz kabul edilemeyecektir.